Vänner emellan är både ett kursmaterial och en bok som kan läsas fristående från kursen. Båda beställs på denna sida.

För att genomföra en kurs behöver du ett (eller flera) kurspaket som kursledaren/kursledarna har. Kurspaketet innefattar:

VE-kit-1.jpg
  • Ett USB-minne med allt videomaterial samt filer med resursmaterial
  • En ledarhandbok
  • En kursbok

Ska du genomföra en kurs behöver dessutom kursdeltagarna en kursbok var. 

Priser:

  • Kurspaket 795 kr
  • Kursboken 180 kr 
  • Ledarhandboken 250 kr

Porto/frakt tillkommer. Beställningen skickas som regel inom 3-5 arbetsdagar från Ågrenshuset i Bjästa utanför Örnsköldsvik som sköter lagerhållning, distribution och fakturering. Faktura medföljer leveransen. 

Ange antal kurspaket du önskar beställa. Om du inte vill beställa kurspaket anger du bara siffran 0 i fältet.
Ange antal kursböcker du önskar beställa. Om du inte vill beställa kursböcker anger du bara siffran 0 i fältet.
Ange antal ledarhandböcker du önskar beställa. Om du inte vill beställa ledarhandböcker anger du bara siffran 0 i fältet.
Om det ska skickas till en församling/förening eller dylikt ange församlingens/föreningens namn här och ditt eget namn under "Referensperson".