Här finner du kontaktpersoner inom respektive kyrka/organisation som står bakom Vänner emellan.

Markus Sand är rådgivare i flykting- och integrationsfrågor inom Evangeliska Frikyrkan. 0739-77 06 50 markus.sand@efk.se

Markus Sand är rådgivare i flykting- och integrationsfrågor inom Evangeliska Frikyrkan.

0739-77 06 50

markus.sand@efk.se

Lotta Okkonen är integrationssamordnare inom EFS.  0721-580 221 lotta.okkonen@efs.nu

Lotta Okkonen är integrationssamordnare inom EFS. 

0721-580 221

lotta.okkonen@efs.nu

Martin Ström är missionsledare för OM Sverige. 036-18 44 91 martin.strom@om.org

Martin Ström är missionsledare för OM Sverige.

036-18 44 91

martin.strom@om.org

Andreas Ardenfors är verksamhetsledare  för Pingst Församling/Tillväxt. 070-770 99 52 andreas.ardenfors@pingst.se

Andreas Ardenfors är verksamhetsledare  för Pingst Församling/Tillväxt.

070-770 99 52

andreas.ardenfors@pingst.se

Roland Oscarsson  är integrationssamordnare inom Svenska Allliansmissionen. 073-381 49 08 roland.oscarsson@alliansmissionen.se

Roland Oscarsson är integrationssamordnare inom Svenska Allliansmissionen.

073-381 49 08

roland.oscarsson@alliansmissionen.se