Jag är glad att jag gick “Vänner emellan”. Det gav mig viktig insikt och kunskap när jag möter människor från olika kulturer och med olika trosinriktningar. Jag kan inte allt men har börjat vandra på en spännande väg...
— Nenna Åström, pastor i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik

Videopresentation av Vänner emellan

Klicka på bilden för att titta på introfilmen:

Varför behövs kursen Vänner emellan?

Sverige har under lång tid tagit emot flyktingar och de senaste åren har många av dem kommit från Mellanöstern, en del av världen där islam är den dominerande religionen. I takt med att asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd blivit placerade på både större och mindre orter över hela Sverige har mötena mellan kristna och muslimer blivit allt vanligare. Ofta har församlingar öppnat upp kyrkan för t ex språkcafé och svenskundervisning och möten mellan kulturer, språk och religioner har ägt rum. 

För många kan mötet med muslimer och islam vara nytt och frågor dyker upp kring kultur och tro. En del känner sig osäkra eller till och med rädda. Andra möter muslimers frågor om kristen tro och undrar hur man svarar eller berättar om den kristna tron så att det blir förståeligt för en muslim.

För att hjälpa vanliga kristna på traven i mötet med muslimer så har vi tagit fram kursen Vänner emellan. Det är en översättning och bearbetning av det engelska kursmaterialet Friendship first, som Steve Bell och Tim Green från organisationen Interserve har arbetat fram. 

Kursen har tre huvudmålsättningar, nämligen att deltagarna ska få:

  1. En positiv hållning till sina muslimska grannar i Sverige
  2. Relevant kunskap om islam och muslimska kulturer
  3. Färdigheter till att gå in i vänskap och att kunna förklara den kristna tron

Hur är den upplagd?

Kursen Vänner emellan är en interaktiv videokurs med sex kurstillfällen och ett studiebesök på en moské i närområdet plus en del läsning och praktiska uppgifter. Varje sammankomst tar cirka två och en halv timme, inklusive fikapaus, med korta föredrag, korta filmavsnitt och vittnesbörd plus praktiska övningar. Videoföredragen är på 4-15 minuter med respons i grupper.

Vad innehåller kurspaketet?

Kurspaketet som krävs för att hålla en Vänner emellan-kurs innehåller en kursbok, en ledarhandbok, och sex videoföreläsningar på ett usb-minne. Varje kursdeltagare ska ha en kursbok och den kan köpas separat.

Kursboken är skriven av Steve Bell och andra delen av kurspaketet med videoföreläsningar och ledarhandbok har Tim Green arbetat fram. 

Vem är den avsedd för?

Vänner emellan är avsedd för grupper av kristna i alla åldrar och med olika bakgrund, till exempel hemgrupper och ungdomsgrupper eller studiecirklar i lokala församlingar. Varken ledare eller deltagare behöver några förkunskaper om islam eller muslimsk kultur. Även personer utan kunskaper om islam kan alltså vara gruppledare om de passar för att leda en grupp. Kursen är flexibel och passar i smågrupper med 4-12 deltagare eller i större grupper med högst 50 personer.

Kursupplägg

Träff 1: Islam och muslimer

Träff 2: Muslimska värderingar och kulturer

Träff 3: Våra muslimska vänner

Träff 4: Goda nyheter för våra muslimska vänner

Träff 5: Studiebesök i moské

Träff 6: Hur man vittnar

Träff 7: Att gå vidare

Har man inte möjlighet att göra ett studiebesök i en moské kan man bjuda in en företrädare för en muslimsk församling/förening. 

Arbetet bakom Vänner emellan

Hösten 2015 tog Roland Lundqvist och Åke Nilsson från Elimkyrkan i Örnsköldvik kontakt med Markus Sand (som jobbar inom EFK med integrationsfrågor m.m.) och frågade Markus om han kände till något bra studiematerial om att möta muslimer. Markus tipsade om Friendship First och berättade att den fanns översatt till norska, Tro mellom venner. Roland beställde materialet och våren 2016 genomförde de en kurs utifrån det norska materialet. Intresset var så stort att de fick sätta stopp vid 45 deltagare och när utvärderingarna var mycket positiva bestämde för att undersöka möjligheterna att ta fram det på svenska.

Den stora utmaningen var att finansiera projektet och det möjliggjordes genom att Elimkyrkan i Örnsköldsvik gick in med ett lån samt att vi fick en generös gåva från en givare. Arbetet med översättningen och bearbetningen till svenska har varit omfattande, inte minst har arbetet med svenska undertexter varit krävande. Tack vare att tre engagerade medlemmar från Elimkyrkan i Örnsköldsvik gick in i arbetsgruppen tillsammans med Markus Sand har projektet kunnat genomföras. 

Markus Sand tog också kontakt med andra samfund och kristna organisationer och bjöd in dem att vara med och stå bakom materialet. Intresset att vara med var stort och EFS, Svenska Alliansmissionen, Pingst och OM Sverige ville stå bakom utgivningen. I slutfasen har en större grupp av referenspersoner från dessa samfund/organisationer varit engagerad i att bearbeta kurs- och ledarhandboken. Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett färdigt material; en kurs om vänskap och samtal om tro mellan vanliga kristna och vanliga muslimer, vänner emellan.